Administrator
  Login ID
 
 
  Password
 
  Forgot your password ?
 

หน้าจอ สำหรับ Admin เข้าไปจัดการระบบของเว็บไซด์ ทั้งการเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ ลงไป ทั้งการ Confirm ข้อมูลสมาชิก การยกเลิกกระทู้ ที่ไม่เหมาะสม