สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองทุนล้านอีสาน (กสอ.)

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 26/11/2562 12:18:28 180.183.196.40  


รับสมัครสมาชิกรอบเดือนกรกฎาคม 2565

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 4/7/2565 9:56:2814.207.178.186


กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เปิดรับสมัครรอบพิเศษ รอบเดือน เมษายน 2565 ที่รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ที่เสียสิทธิ์คราวก่อน มาสมัครในรอบนี้นะครับ เปิดสิทธิพิเศษ เดือนเดียวเท่านั้น (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 25 เมษายน 2565 )

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/3/2565 15:28:22171.96.158.164


รับสมัครรอบเดือนเมษายน 2565

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/3/2565 13:52:10171.96.158.164


รับสมัครรอบเดือนมีนาคม 2565

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 28/2/2565 22:06:56124.121.5.28


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 3/2/2565 9:05:2514.207.181.44


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/2/2565 16:31:58124.121.5.28


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/2/2565 16:30:58124.121.5.28


รับสมาชิกสมาชิกกองทุนล้านอีสาน รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 31/1/2565 15:11:19124.121.5.28


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 8/12/2564 9:36:24124.121.3.240


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 3/11/2564 10:17:39183.89.83.87


รอบเดือนเมษายน 2564

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/4/2564 14:17:33183.89.81.34


กองทุนสาธารณสุขภาคอีสานรอบพิเศษ วันที่ 15-31 มีนาคม 2564

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 17/3/2564 13:51:44124.121.3.130


รับสมัครรอบเดือนกพ 2564

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 1/2/2564 17:57:13124.121.5.201


รับสมัครรอบเดือนมกราคม 2564

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 23/12/2563 14:33:42183.89.84.205


รับสมัครรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/10/2563 9:35:21171.96.156.97


รับสมัครสมาชิกรอบเดือนตุลาคม 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/9/2563 12:09:35171.101.103.176


รับสมัครสมาชิกรอบเดือนสิงหาคม 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 18/8/2563 9:57:0714.207.183.132


รับสมัครสมาชิกรอบเดือนกรกฎาคม 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 7/7/2563 11:05:38180.183.192.122


รับสมัครรอบเดือนมิถุนายน 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/5/2563 14:00:36171.96.159.96


กองทุนล้านอีสาน รับสมัครสมาชิกรอบเดือนพฤษภาคม 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/4/2563 8:49:33180.183.195.78


รับสมัครสมาชิกรอบเดือนเมษายน 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 8/4/2563 10:26:38171.101.103.182


รับสมัครสมาชิกรอบเดือนมีนาคม 2563 ยอดรับสมัคร 2,300 บาท

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 3/3/2563 10:54:10183.89.82.219


รับสมัครรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/1/2563 15:40:01183.89.82.252


สมัครกองทุนล้านอีสานรอบปี 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 25/12/2562 14:43:15110.78.151.185


เว็บไซด์ของทางกองทุน
www.lanesan.com

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 26/11/2562 12:21:43180.183.196.40


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop