สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองทุนล้านอีสาน2

กองทุนล้านอีสาน2 (กสอ)
สวัสดิการ 1,000,000 บาท
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 20/10/2564 17:28:34 183.89.87.207  


กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เปิดรับสมัครรอบพิเศษ รอบเดือน เมษายน 2565 ที่รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ที่เสียสิทธิ์คราวก่อน มาสมัครในรอบนี้นะครับ เปิดสิทธิพิเศษ เดือนเดียวเท่านั้น (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 25 เมษายน 2565 )

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/3/2565 15:28:36171.96.158.164


รับสมัครรอบเดือนเมษายน 2565

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/3/2565 13:52:33171.96.158.164


รับสมัครรอบเดือนมีนาคม 2565

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 28/2/2565 22:07:15124.121.5.28


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 3/2/2565 9:05:4114.207.181.44


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 8/12/2564 9:35:33124.121.3.240


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 3/11/2564 10:17:57183.89.83.87


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop