ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
สมาชิกสามัญใหม่ ฟังทางนี้
23/12/2564
     
ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินสหกรณ์(ใหม่ล่าสุด)
23/12/2564
     
ไม่อยากเดินทางเข้ามาที่สหกรณ์ แต่ต้องการทำธุรกรรมต่างๆ อาทิ ฝากเงิน ซื้อหุ้น หรือ ชำระหนี้ ต้องทำผ่านระบบ Bill Payment
เข้าเว็บไซด์ www.ssksrisaketcoop.com
เข้าเมนูระบบสมาชิกสหกรณ์
- คลิก
22/12/2564
     
ซื้อหุ้น ชำระหนี้ ฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
- ชำหนี้เงินกู้สหกรณ์
- ซื้อหุ้นสมาชิก
- ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิ
21/12/2564
     
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินคงสภาพ
ให้ชำระภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อรักษาสมาชิกภาพ การเป็นสมาชิก สมาคม กองทุน และ สวัสดิการต่างๆ

ขอบคุณครับ

21/12/2564
     
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2565
21/12/2564
     
ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 35 ประจำเดือนธันวาคม 2564https://www.facebook.com/sskhcoop/photo
16/12/2564
     
3/12/2564
     
ชลอรับเงินรับฝากสมาชิก ตามรายการดังนี้
23/11/2564
     
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู้สหกรณ์
2/11/2564
     
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่35 มีมติให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้รอบเดือนธันวาคม2564-กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้สมาชิกยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็น
1/11/2564
     
สหกรณ์เปิดให้สมาชิกที่ไม่เข้าใจ หรือ เข้าระบบสมาชิกออนไลน์ แล้วทำการโอนเงินไม่ได้ สามารถแจ้งความประสงค์ ผ่านช่องทาhttps://www.facebook.com/sskhcoop เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ลิงค์ไปแนะนำขั้นตอนการใช้งาน
25/10/2564
     
ประกาศวันหยุดทำการ 22 ตุลาคม 2564
21/10/2564
     
ระบบสมาชิกออนไลน์ ระบบที่สามารถให้คุณทำรายการโอนเงินได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต ใช้งานง่าย ไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์
ต้อง ระบบสมาชิกออนไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ
www.ssksris
20/10/2564
     
ขั้นตอนกา่รเข้ารับบริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นะครับ สหกรณ์ได้จัดรูปแบบการเข้าใช้บริการของสมาชิก เป็นรอบๆนะครับ รอบละ 20 คน โดยจะเรียกตามแถวที่สมาชิกนั่งรอเข้ามาใช้บริการนะครับ13/10/2564
     
ซื้อหุ้นให้สมาชิก คนละ 300 บาท
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ซื้อหุ้นให้สมาชิกทุกคน คนละ 300 บาท
8/10/2564
     
แจ้งปิดระบบการกู้สามัญออนไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ
1/10/2564
     
รับสมัครผู้สอบบัญชีเอกชน ประจำปี 2565 ยื่นขอเสนอบริการ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
20/9/2564
     
แบบแสดงความจำนงรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี2564
7/9/2564
     
แจ้งเลื่อนวันเปิดระบบโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นวันที่ 6 กันยายน 2564
1/9/2564
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com