ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
ขั้นตอนการยื่นกู้ออนไลน์
1/3/2564
     
คืนดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1/3/2564
     
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ประวัติความเป็นมา วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสหกรณ์แห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่สหกรณ
26/2/2564
     
ประกาศพักชำระหนี้เงินกู้(ต้นเงิน เมษา-มิ.ย.63)
19/2/2564
     
กองทุนสาธารณสุขล้านอีสาน รับสมัครสมาชิกรอบเดือน กพ.64
1/2/2564
     
แจ้งระบบ เอทีเอ็มขัดข้อง เนื่องด้วยสมาชิกมีการใช้ระบบ ATM เป็นจำนวนมาก
ทำให้วงเงินที่ทางสหกรณ์ทำไว้กับธนาคาร เกินวงเงิน ทำให้สมาชิกไม่สามารถถอนเงินได้ช่วงเวลานี้ ท่านสมาชิกสามารถทำรายการถอนเงินได
1/2/2564
     
คืนดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกที่กู้เงินสามัญระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 สามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ยคืน ได้ที่ระบบสมาชิกออนไลน์ www.ssksrisaketcoop.com
1/2/2564
     
ตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ต.ค.2563
แนบท้ายคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 334 /2564
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564


ตรวจส
26/1/2564
     
เตือนให้ชำระเงินคงสภาพสมาคมและกองทุน

ตามที่ได้ที่เรียนแจ้งสมาชิกที่ยังค้างชำระเงินสมาคม หรือ กองทุนต่างๆ ที่เป็นหลักประกันเงินกู้สมาชิกนั้น ทางสหกรณ์ได้ดำเนินการติดตามทวงถาม ให้ท่านมาชำระ เพื
25/1/2564
     
20/1/2564
     
ขั้นตอนการคำนวนเงินกู้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซด์ เพื่อตรวจสอบยอดที่คาดว่าจะได้รับ
1.เข้าเว็บไซด์ www.ssksrisaketcoop.com
2.เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์ Username :เลขบัตรประชาชน,pass :วันเดือนปีเกิด
3.
8/1/2564
     
#สหกรณ์พร้อมเปิดให้บริการสินเชื่อสมาชิก ตามระเบียบเงินกู้ใหม่แล้วครับ โดยสมาชิก สามารถส่งเรื่องขอกู้ผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว
ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดการปรับปรุงระบบการคำนวณเงินกู้ใหม่ ตามระเบียบว
6/1/2564
     
เนื่องด้วยสหกรณ์จะทำการปิดงบประจำปี 2563 ให้สมาชิกที่จะชำระหนี้รายเดือน ซื้อหุ้น ฝาก-ถอนเงิน ให้ดำเนินการก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และเพื่อเป็นการเตรียมแผนการปรับปรุงแก้ไขระบบเงินกู้
25/12/2563
     
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสหกรณ์ขอให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่เข้าใช้บริการ ขอบคุณครับ
24/12/2563
     
ประกาศงดจ่ายเงินกู้สามัญชั่วคราว (เพื่อปรับปรุงระบบเงินกู้)
เนื่องจากสหกรณ์มีแผนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกและ เพิ่มวงเงินกู้ให้กับสมาชิกนั้น ทำให้ต้องมีการปรับปรุงระบบเงินกู้สมาชิก ทางสหก
23/12/2563
     
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เปิดรับสมัครสมาชิกรอบปี 2564 (ล้าน1และล้าน2)
##โดยล้านที่1
-รับสมัครสมาชิกสามัญ หรือ สมทบ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลที่เขตพื้นที่ภาคอีสาน และ ท
23/12/2563
     
17/12/2563
     
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก เหลือ 6.00 ต่อปี มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2564
ลิงค์
16/12/2563
     
ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก มีผล 1 มกราคม 2564
ลิงค์
16/12/2563
     
18/11/2563
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com