ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
18/11/2563
     
18/11/2563
     
29/10/2563
     
สรุปประเด็นและมติคณะกรรมการดำเนินการ เกี่ยวกับการพักชำระหนี้จากสถานการณ์ covid-19
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวาระอื่นๆ ประธานได้เสนอขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับ ก
28/10/2563
     
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะเพิ่มวงเงินกู้สหกรณ์แต่มีหลักประกันเงินกู้ไม่เพียงพอขอให้ท่านได้วางแผนในการจัดหาหลักประกันก่อนการยื่นกู้เงิน ดังนี้
๑. สมัครเป็นสมาชิกสมาคม หรือ
26/10/2563
     
เรียนแจ้งสมาชิกเพื่อทราบ ด้วยสหกรณ์ในฐานะศูนย์ประสานงาน จะดำเนินการออกใบเสร็จ ค่าสมาคม กองทุน และ ประกันต่างๆที่หักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี 2563 ให้สมาชิก ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เนื่องจากรอสม
16/10/2563
     
มติที่ประชุมใหญ่ ซื้อหุ้นให้สมาชิก คนละ 300 บาท จำนวน 4233 คน เป็นเงิน 1,269,900.00
บาท
9/10/2563
     
สหกรณ์เตรียมแผนรับมือการเข้ามาทำธุรการฝาก-ถอนเงินสมาชิก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จากเดิมมี 2 เคาน์เตอร์ เพิ่มเป็น 5 เคาน์เตอร์
8/10/2563
     
สหกรณ์ได้ขึ้นข้อมูลปันผล-เฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้ตรวจสอบ ของปี 2563 ตามมติกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ปันผลหุ้น ที่ 6.25 , เฉลี่ยคืน 15.85
สมาชิกสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซด์สหกรณ์ <
4/10/2563
     
30/9/2563
     
ผลการจัดหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์
22/9/2563
     
ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
18/9/2563
     
เรียน สมาชิกสหกรณ์ทราบ ยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี 2563 สหกรณ์จะขึ้นให้ดูได้หลังปิดบัญชี 30 กย 2563 และคณะกรรมการมีมติรับรองงบการเงินแล้วเท่านั้น น่าจะประมาณวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ครับ
18/9/2563
     
ลิงค์
ตรวจสอบยอดหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ปี2563

สหกรณ์ได้ขึ้นรายละเอียดหักเงินปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2563 ให้สมาชิกได้ตรวจสอบในเบื้องต้น สมาชิกที่มีควา
18/9/2563
     
8/9/2563
     
31/8/2563
     
หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ผู้สมัครประธานและกรรมการนำเสนอนโยบาย
26/8/2563
     
เลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์บริการเลือกตั้งแต่ละเขต และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ เวลา08.30-
24/8/2563
     
วันที่21สิงหาคม2563 คณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการ และ จนท.คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ระบบเลือกตั้งออนไลน์ และระบบสวัสดิการสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยในการดูงานครั้งนี้ได้มีส
22/8/2563
     

รับสมัครผู้สอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564-2565 รายละเอียด ลิงค์
18/8/2563
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com