ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34
รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ลิงค์
18/8/2563
     
ประกาศจัดหาบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์
เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ลิงค์
18/8/2563
     
18/8/2563
     
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
13/8/2563
     
5/8/2563
     
เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ทางฝ่ายจัดการ จัดทำเอกสารส่งสอบทานหุ้น หนี้ เงินฝากสมาชิก ประจำปี 2563 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เมื่อท่านได้รับแล้ว ตรวจสอบยอด และยืนยันยอดส่งกลับไปยังผู้สอบบัญชีสหกรณ์ นะครับ ในเอกสา
3/8/2563
     
คืนดอกเบี้ยเงินกู้สามัญประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับสมาชิกที่ยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2563 โดยระบบได้ทำคืนดอกเบี้ย วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินเข้า ผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ (
1/8/2563
     
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก กลุ่มบำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ


19/6/2563
     
ลิงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ดเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบบริหารงานสห
18/6/2563
     
สหกรณ์ขยายงวดพักชำระหนี้เพิ่มอีก 3 เดือน
18/6/2563
     
คืนดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าประจำเดือพฤษภาคม 2563 สำหรับสมาชิกรับเงินกู้ ระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2563 โดยทำการคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าผ่านทา
2/6/2563
     
เปิดช่องทางการซื้อหุ้น ชำระหนี้สหกรณ์ โดยผ่านระบบ Bill Payment
ผ่านทางเว็บไซด์สหกรณ์ สามารถทำธุรกรรมได้ทุกธนาคาร

สหกรณ์พัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อการบริการที่ดีที่สุด
1/6/2563
     
เปิดช่องทางการซื้อหุ้น ชำระหนี้สหกรณ์ โดยผ่านระบบ Bill Payment
ผ่านทางเว็บไซด์สหกรณ์ สามารถทำธุรกรรมได้ทุกธนาคาร

สหกรณ์พัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อการบริการที่ดีที่สุด
1/6/2563
     
รับสมัครสมาชิกกองทุนล้านอีสาน รอบเดือนมิถุนายน 2563
29/5/2563
     
ว่าด้วย ระบบเงินกู้ออนไลน์
29/5/2563
     
ขั้นตอนการยื่นกู้ออนไลน์ (1 มิ.ย. 2563)
สำหรับการยื่นกู้ออนไลน์นั้น สิ่งที่สมาชิกจะต้องเตรียม
- เครื่องคอมพิวเตอร์+ เครื่องพิมพ์เอกสาร
- อินเตอร์เน็ต
- หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิก สำหรั
27/5/2563
     
เตรียมความพร้อมคำนวณเงินกู้ด้วยตัวเอง
26/5/2563
     
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

19/5/2563
     
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563
คลิกอ่านประกาศ
7/5/2563
     
คืนดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าประจำเดือนเมษายน 2563 สำหรับสมาชิกรับเงินกู้ ระหว่างวันที่ 2-29 เมษายน 2563 โดยทำการคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าผ่านทางร
1/5/2563
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com