ข่าวสารสหกรณ์ รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์
 
รายละเอียด
วันที่
สหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจข้อมูล สหกรณ์สีขาว ครั้งที่1 ปี2563
15/4/2563
     
ขั้นตอนการแจ้งโอนเงิน ชำระหนี้-ซื้อหุ้น-ฝากเงิน สหกรณ์ผ่านเว็บไซด์

สหกรณ์ได้เปิดเมนูการโอนเงินชำระหนี้ ซื้อหุ้น ฝากเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ผ่านธนาคารต่างๆ เพ
15/4/2563
     
ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 15/2563 ให้วันที่ 13-15 เมษายน 2563 เป็นวันทำการปกติ
10/4/2563
     
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมการได้มีมติพักชำระหนี้(ต้นเงินกู้)ให้แก่สมาชิกนั้น สหกรณ์ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้เงินกู้ตามปกติ(ไม่พักชำระหนี้) แต่ยื่นความจ
1/4/2563
     
สหกรณ์ได้ทำการคืนดอกเบี้ยเงินกู้ประจำเดือนมีนาคม 2563 ของสมาชิกที่ยื่นกู้ใหม่ประจำเดือนมีนาคม และมีผลในเดือนเมษายน 2563
1/4/2563
     
สรุปจำนวนสมาชิกที่พักชำระหนี้ และไม่พักชำระหนี้

31/3/2563
     
จากการที่กรรมการสหกรณ์ มีมติพักชำระหนี้ให้สมาชิก 3 เดือนนั้น
สมาชิกที่ไม่ประสงค์พักชำระหนี้ ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ก่อนเวลา 13.00 น. เพือทางสหกรณ์ จะดำเนินการทางข
31/3/2563
     
ประกาศพักชำระหนี้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่14/2563
27/3/2563
     
ประกาศพักชำระหนี้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่14/2563
27/3/2563
     
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
5/2/2563
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด เปิดรับสมัครแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์ ประกาศรับสมัครแม่บ้านสหก
13/1/2563
     
13/1/2563
     
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ 8 มกราคม 2563 และ ประชุมกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
เนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับ
-ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2562
- สถา
9/1/2563
     
ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศชลอ(หยุด)การจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในระหว่างวันที่ 1-7 มค.63 เพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมให้เป็นไปตามระเบียบเงินกู้ที่กำหนดใหม่นั้น
1. ในขณะนี้สมาชิกสามารถขอรับแบบฟอร์มเงินกู้สาม
2/1/2563
     
ประชุมกรรมการประจำเดือน เรื่องระเบียบสหกรณ์ฉบับใหม่ ที่จะมีผลใช้วันที่ 8 มกราคม 2563 นี้
27/12/2562
     
คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ได้ประชุมย่อยเพื่อเตรียมแผนรับระเบียบใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 8 มกราคม 2563 นี้ โดยนายบัวทอง เอกศิริ ได้เรียกประชุมวางแผนรับมือ เพื่อให้ระบบเด
27/12/2562
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด นำโดยรองประธานปิ่น นันทะเสน คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับท่านประธานปัญญา พละศักดิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ในวาระด
27/12/2562
     
ธกส. สำนักงานใหญ่ จ.ศรีสะเกษ เข้าพบผู้จัดการสหกรณ์ มอบกระเช้าปีใหม่ 2563
27/12/2562
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด โดยท่านประธานปัญญา พละศักดิ์ และนายบัวทอง เอกศิริ เข้าพบสหกรณ์จังหวัดมอบกระเช้าปีใหม่
27/12/2562
     
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จ.ศรีสะเกษ มอบของขวัญปีใหม่2563 ให้กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์โดยมีนายบัวทอง เอกศิริ ผู้จัดการ และ นางกฤษณา สนเท่ห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ
23/12/2562
     
          หน้า [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]             
www.sskcoop.com