ขอบคุณมากครับ เราได้รับข้อความดังข้างล่างนี้แล้ว

จากคุณ :  
ปัณณทัต  เทียนทอง
หัวข้อ :
เปลี่ยนแปลงยอดเงินกู้ฉุกเฉิน

ข้อความ :
 
เรียนแจ้งไปยังสมาชิกทุกท่านครับ จากที่สหกรณ์ได้มีการเพิ่มวงเงินกู้ เป็น 150,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางนายทะเบียนจังหวัดได้ลงความเห็นให้สหกรณ์ปรับลดยอดเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุดลง คงเหลือสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
สมาชิกสามารถกู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ผ่อนชำระครบ 3 งวด หรือนำเงินต้นมีปิดยอดครบ 3 เดือน สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ทันที

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบนะครับ


กรุณา คลิกที่นี่ หรือรออีก 3 วินาที เพื่อกลับไปหน้า ASP webboard