สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

การเข้าดูยอดเงินปันผล ผ่านสมาชิกออนไลน์ สมาชิกบางท่านจำรหัสใหม่ไม่ได้ เข้ามาดูได้ที่นี่เลยครับ
คลิกลิงค์


การเข้าใช้งานดูสมาชิกออนไลน์ Username : รหัสสมาชิกใหม่
Pass : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 5/10/2560 8:04:32 180.183.194.84  


จำรหัสผ่านเข้าสหกรณ์ฯ ไม่ไดค่ะ
จากคุณ นางชูพักตร์  สุภาพ เมื่อวันที่ 5/10/2560 10:00:02182.52.36.195


ขอดูยอดเงินปันผลครับ
จากคุณ นายชุม  สว่างแก้ว เมื่อวันที่ 5/10/2560 12:17:34223.24.163.50


คลิกที่เมนูสีส้มด้านซ้ายมือ ที่เขียนว่า สมาชิกออนไลน์ครับ
จากนั้น ใส่ Username : เลขที่สมาชิกใหม่ลงไป
Password : ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนครับ

เมื่อเข้าเมนูได้แล้วนั้น ให้คลิกที่ข้อมูลส่วนตัว เลือกดูข้อมูลปันผลครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 5/10/2560 15:36:3161.7.178.159


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document