สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

แนวทางช่วยเหลือสมาชิก
กรณีเงินปันผลถูกหักให้ศาลทั้งจำนวน

จากคุณ นางสมใจ  ทองมนต์ เมื่อวันที่ 7/10/2560 8:56:39 1.47.66.69  


เนื่องจากสหกรณ์ได้รับหนังสือการอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามคำสั่งศาล จึงไม่สามารถดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ เพราะจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และขัดคำสั่งศาลครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 9/10/2560 13:53:41116.58.251.209


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document