สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

แจ้งสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการหักปันผลประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามภาพ ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลา 20.00 - 23.00 น. อาจจะมีรายการของบางท่านมีการเปลี่ยนแปลง จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 9/10/2560 15:54:15 110.77.236.231  


ไปตรวจสอบยังงัยคะ
จากคุณ นางจุรีรัตน์  ลูกอินทร์ เมื่อวันที่ 9/10/2560 16:44:39182.53.96.12


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document