สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่เข้าใจในการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืน ในปีนี้ สหกรณ์ขอเรียนชี้แจงว่าทุกอย่างที่คณะกรรมการดำเนินเลือกมาจัดบริการแก่สมาชิกเราคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิก และสหกรณ์เป็นหลัก สิ่งใหนที่เกิดความผิดพลาด. หรือที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดบริการ สหกรณ์จะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอขอบคุณครับ (เครดิต คำพูดจากผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด)
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 14/10/2560 12:49:31 1.46.238.101  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document