สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

สหกรณ์ จะดำเนินการโอนเงินปันผล ตามที่สมาชิกได้ยื่นคำขอให้โอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ โดยจะดำเนินการโอนในวันที่ 24ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 0่9.00 - 16.00 น.
และสมาชิกทีได้ยื่นคำขอยกเลิกประกันไทยสมุทร ประกันกรุงเทพ ทางสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 24/10/2560 9:54:11 180.183.198.144  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document