สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

รบกวนสอบถามครับ เวลาที่เรากู้สามัญ สหกรณ์จะหักหนี้กู้ฉุกเฉิน(ถ้ามี)ให้เลยมั้ยครับ และถ้าหักหนี้ฉุกเฉินให้แล้ว เราสามารถกู้ฉุกเฉินได้อีกมั้ยครับ รบกวนสอบถามครับ
จากคุณ นายทรงศักดิ์  มณีวรรณ เมื่อวันที่ 4/12/2560 11:37:10 119.42.68.98  


ใช่ครับ ถ้าสมาชิกยื่นกู้สามัญแล้วมีหนี้ ฉ อยู่ สหกรณ์จะหักหนี้ ฉ ของท่านพร้อมกับเงินกู้สามัญเดิมที่มีอยู่ครับ เมื่อกู้สามัญใหม่แล้วนั้น สมาชิกสามารถยื่นกู้ ฉ ใหม่ได้ครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 4/12/2560 14:41:03180.183.197.135


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document