สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกท่านที่ยังไม่ชำระเงิน สสธท ชสอ และ กสสธท ปี2561
ให้ท่านรีบดำเนินการชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่าน ทางสหกรณ์ได้ขอให้ทางสมาคมผ่อนผันให้ท่าน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์นี้ รบกวนท่านสมาชิกที่มีรายชื่อได้ดำเนินการชำระเงินตามรายการดังกล่าว และ เพื่อไม่ให้เสียประวัติการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก เพราะบางท่านใช้วงเงินส่วนนี้ ในการค้ำประกันวงเงินกู้ และการรักษาสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คลิกลิงค์รายชื่อสมาชิกที่ค้างชำระ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 9/2/2561 14:48:18 119.42.68.34  


ยกเลิกไม่ได้ทำแล้ว​ทำไมยังมีชื่ออยู่ค่ะ
จากคุณ นางสาววลัยภรณ์  ทรการ เมื่อวันที่ 21/2/2561 19:19:1527.55.125.222


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
Line@ สหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document