สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

กรรมการออมทรัพย์ได้แจ้งว่าออมทรัพยได้ต่ายเงินคืนให้สมาชิกที่เก็บเบี้ยชสอ.เกินในวันที่1พ.ย61
แต่ถึงวันนี้8พ.ย.2561 เช็คในยั

จากคุณ รัตนา ทานกระโทก รพ.วังหิน เมื่อวันที่ 8/11/2561 12:58:16 223.205.245.34  


เข้าที่ประชุมพรุ่งนี้ค่ะ
จากคุณ นางเรียมจิตต์  สายสังข์ เมื่อวันที่ 8/11/2561 15:30:38119.42.95.234


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document