สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

การสมัครสมาชิกสมทบ กสธท.อายุไม่เกิน65ปีเปิดสมัครยุไหมค่ะ
จากคุณ พรรณปพร ไพรบึง เมื่อวันที่ 28/11/2561 15:45:39 101.51.72.209  


สมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกสมทบ รับสมัครปกติครับ ถึงอายุ 65 ปี
ส่วนสมทบ บิดา มารดา ที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ ปิดรับครับ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/11/2561 15:28:53183.89.82.64


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
Untitled Document