สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ด้วย มีสมาชิกจำนวนมากมีภาระหนี้สินเดิมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ และสมาชิกจำนวนมากต้องไปกู้เงินภายนอกสหกรณ์ เนื่องจากค่าครองชีพสูง รายรับลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น อาทิจากธนาคารออมสิน ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนั้นสมาชิกจำนวนหนึ่ง ซึ่งหลายรายด้วยกัน ได้ไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง รายจ่ายสูงส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาของบุตร และการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น มสธ. ม.สารคาม ฯลฯ

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นของสมาชิกส่วนใหญ่ มีต่างๆนานา จึงก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ผมในฐานะสมาชิกผู้หนึ่งซึ่งได้รับความเดือดร้อน และลำบากเสมอมา ถึงแม้จะกู้เงินสามัญนับครั้งไม่ถ้วน การดำรงชีพยังไม่ดี จึงเสนอให้ท่านคณะกรรมการทบทวนวงเงินกู้สามัญให้สมาชิกเพิ่มขึ้นในครวประชุมสมัยสามัญ ครั้งต่อไป

หวังว่า ๕ณะกรรมการทุกท่านจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณา ทบทวนปัญหาของสมาชิกต่อไป

ขอขอบคุณท่านผู้จัดการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้


จากคุณ นายประสิทธิ์อสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 28/3/2562 15:36:17 110.77.219.210  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี
ออมทรัพย์ธรรมดา
3.75%
ออมทรัพย์พิเศษ
4.0%
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
3.9%

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
นายปัญญา พละศักดิ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
Untitled Document