สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

อยากทราบการจ่ายเงินของ สสชสอ
กรณีเสียชีวิตครับ....จ่ายภายในกี่วันครับ
ยื่นข้อมูลผู้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2564
ขอบคุณครับ

จากคุณ นายสมคิด  สีหะบุตร เมื่อวันที่ 31/8/2564 18:32:02 49.237.18.219  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
   
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม