สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
การรขอรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเข้าระบบสมาชิกออนไลน์นั้น ทางสหกรณ์เปิดช่องทางการให้ขอรหัสผ่านfacebook ของสหกรณ์เท่านั้น เพื่อจะได้ทราบข้อมูลการติดต่อ เนื่องจากรหัสผ่านดังกล่าวเป็นการเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคล จึงไม่สามารถให้ผ่านทางโทรศัพท์ที่สมาชิกโทรมาติดต่อได้ และ สามารถขอรหัสได้อีกช่องทาง คือ มาติดต่อที่สหกรณ์โดยตรง หรือ แจ้งไปยังกรรมการสหกรณ์เขตของสมาชิก เพื่อให้ทางกรรมการตรวจสอบเบื้องต้น และส่งเรื่องเข้ามาที่สหกรณ์ครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/10/2564 14:30:04 124.121.5.69  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
   
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม