สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ขั้นตอนการซื้อหุ้น ฝากเงินออมทรัพย์ธรรมดา - พิเศษ หรือชำระหนี้ ฌกส กองทุนต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์
ทำได้ 2 แบบ คือ
แบบที่1
1.เข้าเว็บไซด์สหกรณ์ www.ssksrisaketcoop.com
2.เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์
3.คลิกที่เมนูใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)
4.สร้างรายการชำระเอง
Ref1 = เลขบัตรประชาชน
Ref2 = เงื่อนไขประเภทการชำระ
จำนวนเงิน ที่ต้องการ
5. บันทึกรายการ
6. พิมพ์แบบฟอร์มชำระหนี้ นำไปจ่ายชำระได้ทุกธนาคาร หรือ ชำระผ่าน Internet Banking
แบบที่2 โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 3-1112-1856-2
1.หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซด์สหกรณ์
2.เข้ารหัสผ่านสมาชิกสหกรณ์
3.เข้าไปที่เมนูแจ้งโอนเงินฝาก-ชำระหนี้
4.กรอกรายละเอียดการโอนเงินให้ครบ และแนบสลิปการโอนเงิน
5.เสร็จสิ้นรายการ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 22/12/2564 8:46:29 124.121.5.238  
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 22/12/2564 8:46:42124.121.5.238


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
   
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม