สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

เงินเป็นของสมาชิกทุกคนแต่การกู้มันยุ่งยากมากกว่ากู้Bank เราหวังว่าการสหกรณ์ของเราจะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก มีแนวทางอะไรที่จะทำให้สะดวดกว่านี้กรุณาแนะนำสมาชิกด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
จากคุณ อยากรู้คะ เมื่อวันที่ 28/2/2558 10:27:14 61.19.213.222  


เรียนสมาชิกที่เคารพ
    การกู้เงินจากสหกรณ์และสถาบันการเงินทุกแห่งในช่วงนี้จะมีความยุ่งยากมากซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี้
   ๑. การปรับการจ่ายเงินเดือนมาเป็นระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
   ๒. การแก้ไขกฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วย การค้ำประกัน และการจำนอง ซึ่งจะกระทบกับสหกรณ์มาก ดังนั้นสหกรณ์มีความจำเป็นต้องปรับแบบเงินกู้และแก้ไขระเบียบเงินกู้เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายดังกล่าว
   ๓. ในสภาพปัจจุบัน ขั้นตอนการดำเนินงานของสหกรณ์จะถูกควบคุมจากหน่ายงานภาครัฐมากขึ้นอันมีสาเหตุจากปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
         สุดท้าย สหกรณ์ยังหวังว่าสมาชิกคงยอมรับได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ หวังว่าในอนาคตการบริการสมาชิกคงได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับ
จากคุณ นายบัวทอง เอกศิริ ผช.เลขานุการ เมื่อวันที่ 2/3/2558 11:05:20110.77.207.193


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม