สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ต้องรอประกันตอบรับเป็นเดือน ทำไมต้องเลือกบริษัทที่ทำล่าช้า หรือมีค่าค....ฯมากครับผม ท่านประธาน นึกถึงบ้างความจำเป็นของสมาชิกท่านขันอาสาไปบริหารเงินพวกเราเอง

จากคุณ สมาชิก เมื่อวันที่ 3/3/2558 16:32:51 110.77.219.60  


เรียนสมาชิกที่เคารพ
   ตามที่ท่านสอบถามเรื่องการรอกรมธรรม์ประกันชีวิตล้าช้าก่อนที่จะได้เงินกู้นั้น สหกรณ์ขอเรียนชี้แจงดังนี้
     ๑. การทำประกันชีวิตที่สมาชิกตั้งทำนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบเงินกู้ที่สมาชิกต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้กู็ ผู้ค้ำประกัน และทายาทของผู้กู้
      ๒. การทำประกันชีวิตสหกรณ์ไม่ได้บังคับให้สมาชิกทุกคนต้องทำกับบริษัทที่สหกรณ์จัดหามาเพียงแต่สหกรณ์เพียงประสานทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทประกันเท่านั้น
      ๓. สมาชิกควารจะวางแผนในการจัดการในการกู้เงินเมื่อท่านจะประสงค์จะกู้เงินสหกรณ์ ก่อนหนึ่งเดือนให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการประกันชีวิตล่วงหน้า ว่าจะต้องทำเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าวงเงินเดิมจะไม่ต้องรอการตอบรับจากประกัน แต่ถ้าวงเงินเพิ่มก็ต้องรอหนังสือตอบรับจากประกันก่อนครับ
      ๔. กรณีที่สมาชิกมีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อื่นยุแล้ว ท่านสามารถไปเปลี่ยนผู้รับผลประโยขน์เป็นสหกรณ์แล้วเอาค้ำประกันได้ครับ
จากคุณ นายบัวทอง เอกศิริ ผช.เลขานุการ เมื่อวันที่ 5/3/2558 10:52:05116.58.251.231


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม