สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

เรียนท่านสหกรณ์ที่เคารพ ยื่นเรื่องขอกู้(นานโคตร) บอกให้รอประกันๆๆและก็ประกัน ประกัน เหวอะไร ทำไมมันช่างนานเหลือเกิน เดือดร้อนจะตายอยู่แล้ว มีสหกรณ์เพื่อบรรเทาทุกข์ให้สมาชิก ไม่ใช่เป็นแบบนี้ อยากให้ถึงวันประชุมใหญ่เหลือเกิน เห็นใจกันหน่อย เดือดร้อนมากจริงๆ สมัยก่อนไม่เห็นนานขนาดนี้ พิจารณาด้วยนะครับ
จากคุณ สมาชิกมอซอ เมื่อวันที่ 6/3/2558 15:08:55 110.77.219.185  


เรียนสมาชิกที่เคารพ
   ตามที่ท่านสอบถามเรื่องการรอกรมธรรม์ประกันชีวิตล้าช้าก่อนที่จะได้เงินกู้นั้น สหกรณ์ขอเรียนชี้แจงดังนี้
     ๑. การทำประกันชีวิตที่สมาชิกตั้งทำนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบเงินกู้ที่สมาชิกต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้กู็ ผู้ค้ำประกัน และทายาทของผู้กู้
      ๒. การทำประกันชีวิตสหกรณ์ไม่ได้บังคับให้สมาชิกทุกคนต้องทำกับบริษัทที่สหกรณ์จัดหามาเพียงแต่สหกรณ์เพียงประสานทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทประกันเท่านั้น
      ๓. สมาชิกควารจะวางแผนในการจัดการในการกู้เงินเมื่อท่านจะประสงค์จะกู้เงินสหกรณ์ ก่อนหนึ่งเดือนให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการประกันชีวิตล่วงหน้า ว่าจะต้องทำเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าวงเงินเดิมจะไม่ต้องรอการตอบรับจากประกัน แต่ถ้าวงเงินเพิ่มก็ต้องรอหนังสือตอบรับจากประกันก่อนครับ
      ๔. กรณีที่สมาชิกมีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อื่นยุแล้ว ท่านสามารถไปเปลี่ยนผู้รับผลประโยขน์เป็นสหกรณ์แล้วเอาค้ำประกันได้ครับ 
      ๕.ตอนนี้สหกรณ์กำลังปรับหลักเกณฑ์เรื่องประกันชีวิติใหม่ยุนะครับ
จากคุณ นายบัวทอง เอกศิริ ผช.เลขานุการ เมื่อวันที่ 7/3/2558 15:38:34110.168.108.114


ขอเรียนสมาชิกเพิ่มเติมครับ
การพิจารณาวงเงินกู้นั้น คณะกรรมการดำเนินการได้มอบอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญให้ คณะกรรมการเงินกู้ เป็นคณะวินิจฉัย ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจน ในระเบียบข้อ 18 วรรคสอง "ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) จำเป็นต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ หรือ ประกาศสหกรณ์" ทีนี้ในประกาศหลักเกณฑ์ ข้อ 2 ตั้งแต่ (5)-(33) เขียนไว้ชัดเจน ยกตัวอย่าง ข้อ 2 (31) "วงเงินกู้ตั้งแต่ 3,200,001-3,300,000บาท จะต้องมีหลักประกันเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 2,700,000 บาท และจำนวนมูลค่าหุ้นถือครองอยู่ไม่น้อยกว่า 480,000.-บาท" อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งการที่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้ว ให้รอประกันมีผล ก็ด้วยเหตุที่เขียนไว้ชัดเจนว่า "จะต้องมีหลักประกันเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่น้อยกว่า ...........บาท" และด้วยสาเหตุจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผู้แทนสมาชิกได้กล่าวหาว่าสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ประมาณเลินเล่อ (กรณี สมาชิกหน่วย สสอ.เมือง ที่สหกรณ์ตั้งหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ) ทำให้คณะกรรมการเงินกู้ จึงได้พิจารณาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมุมมองในการตีความที่อาจต่างกัน ซึ่ง ณ.ขณะนี้ ทางทีมเลขา ได้หาทางแก้ไข หลักเกณฑ์นี้อยู่ครับ ประมาณว่า สมาชิกที่ยื่นกู้จะต้องทำประกันชีวิตเหมือนเดิม แต่ไม่ต้องรอให้ประกันมีผลก่อน เพราะการกู้สามัญนั้น ใช้บุคคลค้ำประกันอยู่แล้ว ต้องขออภัยสมาชิกผู้ยื่นกู้ทุกท่านด้วยครับ และขอเรียนว่า ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมๆ ก็มีจากหลายเหตุหลายปัจจัยครับ ทั้งจากที่ประชุมใหญ่ ทั้งจากคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งกฎหมายแพ่งฯ ที่แก้ไขใหม่ สหกรณ์จึงต้องปรับให้ทันครับ
จากคุณ นายชัชวาล ศรีเมือง เลขานุการ เมื่อวันที่ 7/3/2558 20:30:5458.10.139.158


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม