สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ผมกู้เงินต้น 3,500,000 บาท ส่งต้น 8,600 บาทต่อเดือน ส่งมา 14 งวด ทุกอย่างปกติ
แต่พองวดที่ 15 เริ่มมีปัญหา หักต้นผมไป 8,600 บาท แต่ต้นลดลง(ต้นคงเหลือ) ลดลงแค่ 2,000 บาท ส่วนต่างผมหายไปจากใบเสร็จ 6,600 บาท ช่วยตรวจสอบให้ผมด้วย แนบไฟล์มาพร้อมแล้ว

จากคุณ จำรูญ เมื่อวันที่ 9/3/2558 15:37:16 49.230.108.148  


เรียนแจ้งไปยังคุณจำรูญครับ มีการเรียกเก็บเงินประกันคุ้มครองสินเชื่อที่สมาชิกทำไว้ครบรอบปี สหกรณ์ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงานฯ ให้สมาชิกนำเบี้ยประกันมาส่ง หากสมาชิกไม่ได้นำส่ง สหกรณ์จะนำเงินค่าเบี้ยประกันรวมเข้าไปในเงินกู้คงเหลือของสมาชิก ในส่วนของคุณจำรูญ ค่าเบี้ยประกันจำนวน 6,600 บาท
สหกรณ์ได้นำเงินค่าเบีัยเข้ากับเงินกู้คงเหลือ
จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 9/3/2558 17:02:18110.77.236.57


รับทราบ
จากคุณ จำรูญ เมื่อวันที่ 10/3/2558 11:01:55101.51.40.204


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม