สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

มีเวบ อย่างนี้สิครับ ช่องทางการสื่อสารข้อมูล ถามได้ตอบได้ ไขข้อคล่องใจ สหกรณ์พึ่งได้
จากคุณ ชำนาญการพิเศษการกู้ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 16/3/2558 11:30:05 101.51.42.105  


ครับ ที่ผ่านมา สหกรณ์เรามีปัญหา ขาดบุคลากรที่มาทำเวบไซด์ แต่ ณ.ปัจจุบัน สหกรณ์เรามี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ดูแลในเรื่องนี้ ต้องขอบคุณ คณะกรรมการชุดที่ผ่านมา ที่ได้เสนอแผนบุคลากรต่อที่ประชุมใหญ่ และต้องขอบคุณที่ประชุมใหญ่ ที่อนุมัติให้ สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ในภาพรวมครับ หากมีคำแนะนำเกี่ยวกับเวบไซด์ ว่าควรเพิ่มเติมประเด็นใดอีก ขอได้โปรดแนะนำด้วยนะครับ
จากคุณ ชัชวาล ศรีเมือง เมื่อวันที่ 16/3/2558 21:24:5858.10.139.158


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม