สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

ขอแจ้งยกเลิกการดาวน์โหลดคำขอกู้ผ่านทางเว็บไซด์ เนื่องจากเอกสารบ้างหน้าต้องใช้หน้าหลัง และ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันเอกสารที่ดาวน์โหลดไม่ครบ ทางสกรณ์ขอเรียนชี้แจงไปยังสมาชิก ให้สมาชิกติดต่อรับเอกสารการขอกู้เงิน เป็นแบบเดิม คือติดต่อรับที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จึงแจ้งไปยังสมาชิกทุกท่านเพื่อรับทราบครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 18/3/2558 11:55:11 110.77.207.10  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม