สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม | ตั้งกระทู้ใหม่ | Home

แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานสำหร้บเจ้าหน้าที่ มีผลบังคับใช้ วันที่ 4 มกราคม 2559
ประกอบไปด้วย
นางเกษร จงงาม ตำแหน่งเดิมหัวหน้าการเงิน เปลี่ยนเป็นหัวหน้างานบัญชี
นางนิลุบล บุญธรรม ตำแหน่งเดิมหัวหน้าสินเชื่อ เปลี่ยนเป็นหัวหน้างานเงินฝาก
นางอรุณีย์ พวงอินทร์ ตำแหน่งเดิมหัวหน้างานเงินฝาก เปลี่ยนเป็นหัวหน้างานสินเชื่อ
นางประภาพร บุญประสงค์ ตำแหน่งเดิมหัวหน้างานบัญชี เปลี่ยนเป็นหน้างานการเงิน

จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 27/1/2559 14:03:49 61.7.178.65  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
- รายชื่อผู้แทนสมาชิก
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม