สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

เรียนแจ้งไปยังสมาชิกทุกท่านครับ จากที่สหกรณ์ได้มีการเพิ่มวงเงินกู้ เป็น 150,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางนายทะเบียนจังหวัดได้ลงความเห็นให้สหกรณ์ปรับลดยอดเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุดลง คงเหลือสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
สมาชิกสามารถกู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ผ่อนชำระครบ 3 งวด หรือนำเงินต้นมีปิดยอดครบ 3 เดือน สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ทันที

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบนะครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/6/2561 10:48:06 183.89.82.149  


เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามนายทะเบียนสหกรณ์แจ้งมาครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/6/2561 10:50:48183.89.82.149


คำสั่งสหกรณ์

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 30/6/2561 10:51:53183.89.82.149


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม