สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คือการลดยอดเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุดจาก 150,000 เหลือ 100,000
รายละเอียดตามภาพด้านล่างครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 2/7/2561 12:53:46 183.89.82.149  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม