ตอบคำถาม| Home

ขั้นตอนการจ่ายเงินกู้สมาชิก
1. สมาชิกต้องส่งเอกสารเงินกู้ ภายในวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ (ไม่เกิน 12.00 น)
2. เวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน ข้อมูลที่ทางสมาชิกส่งนั้น จะถูกนำเข้าระบบการตรวจสอบข้อมูล และ อนุมัติโดยหลักการจากผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ข้อมูลการกู้เงินสมาชิกจะถูกนำเข้าคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติในวันถัดไป (วันอังคาร)
4. เมื่อเอกสารผ่านการพิจารณาแล้วนั้น ทางสหกรณ์จะดำเนินการจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก ภายในวันพุธ

* กรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุด จะถูกเลื่อนพิจารณา ในวันทำการถัดไป

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 26/11/2562 14:43:58 180.183.196.40  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม