ตอบคำถาม| Home

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประเภทสมาคมและฌาปนกิจสงเคราะห์ จากเดิม 3.30 เหลือไว้ที่ 2.90 บาท/ปี มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2564
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/7/2564 13:17:59 183.89.86.73  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม