ตอบคำถาม| Home

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
- เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 4.0% ต่อปี
- เงินฝากสหกรณ์อื่น อัตราดอกเบี้ย 3.9% ต่อปี

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 29/5/2562 16:22:26 180.183.197.164  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม