ตอบคำถาม| Home

แจ้งท่านสมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์สำหรับตัวสมาชิกเองเกิน 1 บัญชี ให้ท่านติดต่อสหกรณ์โดยด่วนเพื่อทำการยกเลิกบัญชีในส่วนที่เกินกว่า 1 บัญชี เนื่องจากทางสหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเงินฝาก และ อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเงินฝาก 045613992

- บัญชีออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ของสามัญ (ยกเว้นเพื่อบุคคลอื่นๆ)

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/12/2562 14:10:52 180.183.198.6  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop

   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
ภาพกิจกรรม