ตอบคำถาม| Home

เรียนสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบ. ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษจำกัด ได้ออกใบเสร็จรับเงิน ของสมาคม,กองทุนและบริษัทประกันชีวิต ที่ถูกหักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนปี2562 เพื่อจัดส่งให้แก่สมาชิกแต่เนื่องจากใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมีเป็นจำนวนมากและต้องแยกใบเสร็จให้แต่ละหน่วยงาน จึงทำให้การจัดส่งล่าช้าบ้าง
จึงนำเรียนขออภัยสมาชิกมาณที่นี้ด้วย และศูนย์ประสานงานจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
จึงขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 23/10/2562 10:55:24 27.145.208.138  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop