ตอบคำถาม| Home

ขั้นตอนดังนี้
1. กรอกเลขสมาชิกสหกรณ์ แล้วคลิกที่เมนูกดปุ่ม หรือ ปุ่ม Enter
2. เลือกรายการที่จะพิมพ์
3. รับเอกสาร ผ่านช่องรับของเครืองพิมพ์

ประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการความต้องการของสมาชิก ,
ใช้งานง่าย หน้าจอเป็นแบบ ทัสกรีน

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/4/2564 15:40:17 183.89.82.33  


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/4/2564 15:40:31183.89.82.33


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/4/2564 15:40:44183.89.82.33


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop