ตอบคำถาม| Home

เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินจาก 100,000 เป็น 200,000 บาท
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 17/5/2564 10:19:53 124.121.6.204  


ข่าวดีมาแล้ว สำหรับช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด นำโดยคณะกรรมการชุดที่ 34 ได้ขยายเงินกู้ฉุกเฉินจากเดิม 100,000 เป็น 200,000 บาท และขยายระยะเวลาผ่อนชำระจากเดิมสูงสุด 20 งวด เป็นสูงสุด 30 งวด โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2564 นี้
เมื่อได้ประกาศข่าวดีให้ทราบแล้ว ขอแจ้งข่าวร้ายด้วยหน่อยครับ วงเงินประกันเงินกู้ ที่จะสามารถกู้ได้ ต้องครอบคลุมวงเงินกู้นะครับ ตัวอย่างเช่น
กู้สามัญ 1,000,000 บาท , กู้ฉุกเฉิน 100,000 บาท
รวมเป็นหนี้ 1,100,000 บาท
จะต้องมีหลักค้ำประกัน หุ้น + สวัสดิการ+ประกัน+กองทุน+สมาคม เท่ากับ 1,100,000 บาทขึ้นไป
ถ้าจะกู้ ฉ เพิ่มอีก100,000 จะต้องทำประกันเพิ่มอีก 100,000 บาท

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 17/5/2564 10:20:10124.121.6.204


ข่าวดีมาแล้ว สำหรับช่วยเหลือสมาชิกช่วงโควิด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด นำโดยคณะกรรมการชุดที่ 34 ได้ขยายเงินกู้ฉุกเฉินจากเดิม 100,000 เป็น 200,000 บาท และขยายระยะเวลาผ่อนชำระจากเดิมสูงสุด 20 งวด เป็นสูงสุด 30 งวด โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2564 นี้
เมื่อได้ประกาศข่าวดีให้ทราบแล้ว ขอแจ้งข่าวร้ายด้วยหน่อยครับ วงเงินประกันเงินกู้ ที่จะสามารถกู้ได้ ต้องครอบคลุมวงเงินกู้นะครับ ตัวอย่างเช่น
กู้สามัญ 1,000,000 บาท , กู้ฉุกเฉิน 100,000 บาท
รวมเป็นหนี้ 1,100,000 บาท
จะต้องมีหลักค้ำประกัน หุ้น + สวัสดิการ+ประกัน+กองทุน+สมาคม เท่ากับ 1,100,000 บาทขึ้นไป
ถ้าจะกู้ ฉ เพิ่มอีก100,000 จะต้องทำประกันเพิ่มอีก 100,000 บาท

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 17/5/2564 10:20:24124.121.6.204


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop