ตอบคำถาม| Home

ประชุมแผนปฏิบัติการ ปีบัญชี 2563
วันที่ 10 พฤศจิการยน 2563
ณ โรงแรมวีโฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยเนื้อหาที่ประชุมเป็นการประชุมเพื่อดูข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สำหรับการปรับลด ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก การประมาณการผลการดำเนินงานปีบัญชี 2563 ตามไตรมาส และเสนอแผนนโยบายการบริหารจัดการงานสหกรณ์

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 10/11/2562 8:37:23 180.183.197.99  


ประชุมแผน

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 10/11/2562 13:37:19180.183.197.99


ประชุมแผน

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 10/11/2562 13:37:45180.183.197.99


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 10/11/2562 13:38:00180.183.197.99


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop