ตอบคำถาม| Home

#ฉ.ใหม่จะกู้ได้เท่าไหร่ มารู้ก่อนใคร ที่นี่
สำหรับสมาชิกที่อยากประมาณการว่า เงินกู้ฉุกเฉินใหม่ จะกู้ได้เท่าไหร่ ปิดหนี้เดิม คงเหลือรับเท่าไหร่ ลองมาคำนวนกันดูครับ
ก่อนอื่นให้สมาชิกโหลดเอกสารเงินเดือนออนไลน์ มาไว้ก่อน จากนั้นมาลองคำนวนกันเลยครับ
1. เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์ Username : เลขบัตรประชาชน , Pass : วันเดือนปีเกิด
2. ไปที่เมนู ใบแจ้งหนี้ (ฺBill Payment) เพื่อดูยอดที่ต้องชำระล่าสุด (จดหุ้นรายเดือนที่ต้องชำระ เงินฝาก และ หนี้รายเดือนที่ต้องชำระ
3. ไปที่เมนูคำนวณเงินกู้สหกรณ์
4. กรอกเงินเดือนที่ถูกต้อง และ ถ้ามีค่าประจำตำแหน่งก็ให้ใส่เข้าไปด้วย กด Tab เพื่อเลื่อนบรรทัด
5. ใส่รายละเอียดการจ่ายรายเดือน ภาษี กขบ ฌกส กระทรวง หรือ หนี้อื่นๆ ตามใบรับรองเงินเดือน และ หุ้น + เงินฝาก ในหน้า ใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด กด Tab เพื่อเลื่อนบรรทัด
6. ใส่ยอดรายจ่ายประจำเดือน หนี้เงินกู้(ต้น+ดอกเบี้ย) กด Tab เพื่อเลื่อนบรรทัด
7.เลือกประเภทที่ขอกู้ ให้เลือกเป็น ฉุกเฉิน
8. กรอกจำนวนที่ขอกู้ลงไป สูงสุด 200,000 บาท
9. ใส่จำนวนงวด สูงสุดที่ 30 งวด ถ้ากรณีกู้ไม่เกิน 6000 บาท งวดสูงสุดให้ใส่ 12 งวด
10. ระบบจะคำนวณดอกเบี้ย โดยคิดดอกเบี้ยเบื้องต้น 31 วัน และ เงินต้นตามจริง เงินกู้ / งวด
11. กรอกยอดหนี้เดิมลงไป สามารถดูได้จากใบเสร็จประจำเดือนล่าสุด หรือ ในระบบสมาชิกออนไลน์
12. จะแสดงยอดคงเหลือที่ได้รับ
** เป็นการประมาณการคร่าวๆ ที่คาดว่าจะได้รับ
** ข้อสังเกตุ รวดยอดจ่ายรายเดือน ต้องน้อยกว่า หรือ เท่ากับ ยอดที่สามารถจ่ายรายเดือนได้

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 21/5/2564 15:28:01 124.121.6.204  


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 21/5/2564 15:28:18124.121.6.204


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 21/5/2564 15:28:31124.121.6.204


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 21/5/2564 15:28:44124.121.6.204


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 21/5/2564 15:28:57124.121.6.204


จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 21/5/2564 15:29:13124.121.6.204


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop