ตอบคำถาม| Home

ได้รับหนังสือจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่องให้ทราบเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเลิศ ผ่านกระบวนการตามหลักธรรมาภิบาล 9 ข้อ ที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 20/11/2562 12:04:33 180.183.194.200  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop