ตอบคำถาม| Home

ขั้นตอนกา่รเข้ารับบริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นะครับ สหกรณ์ได้จัดรูปแบบการเข้าใช้บริการของสมาชิก เป็นรอบๆนะครับ รอบละ 20 คน โดยจะเรียกตามแถวที่สมาชิกนั่งรอเข้ามาใช้บริการนะครับขั้นตอนกา่รเข้ารับบริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นะครับ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/10/2564 15:03:08 124.121.6.232  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop