ตอบคำถาม| Home

เนื่องด้่วยทางกองทุนล้านที่ 2 (กสธท) มีหนังสือส่งถึงสหกรณ์ให้ทางสกรณ์ในฐานะศูนย์ประสานงานกองทุน เรียกเก็บเบี้ยคงสภาพประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4150 บาทนั้น จากการที่ ทางสหกรณ์ได้หักเงินปันผลสมาชิกไว้แล้ว 3750 แล้วั้น จำเป็นที่จะต้องเก็บเพิ่มให้ครบจำนวนเงิน 4150 บาท โดยทางสหกรณ์มีการส่งเรียกเก็บเงินสมาชิกรายเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (พย-ธค) ในยอด 200 บาท/ต่อคน(ถ้ากรณีมีสมทบ ก็หักเพิ่มอีกท่านละ 200 บาท/ต่อคน)
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 25/11/2562 15:49:12 180.183.196.40  


เรียน สมาชิกกองทุนล้านที่ 2 (กสธท) ทุกท่าน
กองทุนล้านที่ 2 เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาโดยการนำเงินคงสภาพที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายปี ไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับสมาชิก ต่อมาในปี 59-60 กองทุนรับสมาชิกสมทบ(บิดา,มารดา)ของสมาชิกที่มีอายุมาก ทำให้อัตรามรณะของสมาชิกกองทุนสูง บริษัทประกันจึงเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี(ปี61จำนวน 3350 บาท,ปี62 จำนวน 3750 และปี63 จำนวน 4150 บาท) ดังนั้นเบี้ยประกันปีถัดจากนี้ เบี้ยประกันจะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอัตรมรณะปี2563 ครับ
แต่ถ้าเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก ผมเชื่อว่ากองทุนคงมีแนวทางแก้ไขให้กับสมาชิกครับ(อาจแปรสภาพจากกองทุนเป็นอีกสมาคมฯ)
ในปี 2563 เงินที่เรียกเก็บเพิ่มได้หักผ่านบัญชีเงินเดือนสมาชิกท่านละ 200 บาทต่อสมาชิก 1 คนรวม 2 เดือน(พย.- ธค.62)

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 26/11/2562 10:10:41110.78.148.116


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop