ตอบคำถาม| Home

สหกรณ์ได้นำเงินใหม่เข้าระบบสหกรณ์ ตาม "โควตาจังหวัดศรีสะเกษ หนังสือ สลค. ที่ ว.347/2559 "
บัญชีรายละเอียดการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ระบบเงินเดือนออนไลน์

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 6/12/2562 13:11:43 110.78.155.183  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop