ตอบคำถาม| Home

สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2562
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/12/2562 14:05:58 180.183.198.6  


สหกรณ์ได้จัดสรรงบให้กับทางหน่วยงานแต่ละอำเภอ เป็นจำนวนเงิน 59,000 บาท

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/12/2562 14:07:08110.78.151.51


ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ มอบน้ำดื่มใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2562 โดยได้มอบผ่านทางคุณบัวทอง เอกศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 13/12/2562 14:55:18180.183.198.6


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop