ตอบคำถาม| Home

ประกาศหยุดจ่ายเงินกู้ชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-7มกราคม 2563 เนื่องด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด มีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง และขยายอัตราวงเงินกู้เพิ่ม ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการคำนวณเงินกู้ใหม่ จึงแจ้งให้ทางสมาชิกทราบ ทางสหกรณ์จะหยุดการจ่ายเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าวเพื่อปรับปรุงระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 16/12/2562 9:18:58 180.183.198.6  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop