สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

คลิก รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ชำระเบี้ยประกัน สสธท ชสอ และ กองทุนล้านที่ 2

ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกท่านที่ยังไม่ชำระเงิน สสธท ชสอ และ กสสธท ปี2561
ให้ท่านรีบดำเนินการชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่าน ทางสหกรณ์ได้ขอให้ทางสมาคมผ่อนผันให้ท่าน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์นี้ รบกวนท่านสมาชิกที่มีรายชื่อได้ดำเนินการชำระเงินตามรายการดังกล่าว และ เพื่อไม่ให้เสียประวัติการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก เพราะบางท่านใช้วงเงินส่วนนี้ ในการค้ำประกันวงเงินกู้ และการรักษาสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 9/2/2561 9:45:40 183.89.83.89  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop