สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

แผนการจ่ายเงินปันผลสมาชิก ประจำปี 2562 สหกรณ์ได้กำหนดแผนการจ่ายเงินออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ผ่านระบบเอทีเอ็มที่สมาชิกถือบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์(ธนชาต) สามารถทำรายการถอนเงินได้ทุกตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคาร และ 2. ผ่านระบบเคาน์เตอร์สหกรณ์ โดยเปิดช่องทางจากเดิมที่มีอยู่ 2 เคาน์เตอร์ เพิ่มเป็น 4 เคาน์เตอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บรีการสมาชิก 3. กรณีสมาชิกส่วนกลางที่ให้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารอื่น สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกหลังจากประชุมใหญ่แล้ว ประมาณ 2 อาทิตย์
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 9/10/2562 14:57:37 183.89.82.133  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop