สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนระบบงานใหม่ โดยยกเลิกระบบงานสหกรณ์เดิมที่ทำกับ ชุมนุมไอซีที แล้วมันทำสัญญาใหม่โดยตรงกับผู้พัฒนาระบบงาน โดยมีกำหนดการเซ็นสัญญา MOU กัน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป และ จะเซ็นสัญญากับ ธนาคารธนชาต เรื่องของบัตรเอทีเอ็มที่จะให้บริการสมาชิก แทนบัตรเดิมที่เคยใช้งาน โดยบัตรใหม่ จะเป็นบัตรที่เป็น chip มีรหัสผ่าน หกหลัก และสามารถถอนเงินได้ทุกตู้ธนาคาร รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/7/2561 8:38:39 183.89.83.85  


เซ็นสัญญา MOU กับบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์

จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/7/2561 11:39:08183.89.83.85
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 19/7/2561 11:39:22183.89.83.85


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop