สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด .
 
 
 
 
ตอบคำถาม| Home

เรียนแจ้งสมาชิกเพื่อทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่10 ตุลาคม 2562 ในวันดังกล่าว สหกรณ์ของดให้บริการสินเชื่อ(สามัญ และ ฉุกเฉิน) และการรับสมัครสมาชิกสมาคมและกองทุนต่างๆ เนื่องจากต้องให้บริการถอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสมาชิก จึงแจ้งเพื่อทราบ
จากคุณ ปัณณทัต  เทียนทอง เมื่อวันที่ 9/10/2562 17:46:39 1.46.41.109  


ตอบคำถาม เข้ารหัสผ่านก่อนครับ คลิกเข้ารหัสผ่าน

เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ เท่านั้นครับ ส่วนท่านอื่นที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร หรือฝากคำชี้แนะ แจ้งเข้าไปที่Facebook : https://www.facebook.com/sskhcoop